Hóa học lớp 11

Phương trình điện li Na2SO4 là một trong những phương trình thường xuất hiện...
Phương trình điện li HNO3 là một trong những phương trình thường xuất hiện...
Phương trình điện li Ba(OH)2 là một trong những phương trình thường xuất hiện...
Điều chế ethyl acetate bằng cách cho 6 gam acetic acid tác dụng với 5,2 gam ethanol...
Bằng kiến thức hoá học, em hãy giải thích các cách làm sau đây:...
Xác định các chất X, Y, Z và hoàn thành các phản ứng sau...
Viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau, ghi rõ điều...
Khi đo phổ IR của hợp chất X thu được kết quả dưới:...
Viết công thức cấu tạo của hợp chất carbonyl có trong phân tử C5H10O. Gọi tên...
Cho các chất sau: (1) C3H6, (2) C2H5OH, (3) CH3CHO. Sắp xếp các chất theo chiều tăng...
Hoàn thành thông tin còn thiếu trong bảng...
Aspirin được dùng trong dùng để hạ sốt và giảm đau nhẹ đến trung bình do...
Giải thích vì sao phenol có phản ứng thế với dung dịch bromine dễ dàng...
Viết công thức cấu tạo của các đồng phân Phenol có công thức C7H8O...
Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo của phenol đơn giản nhất...
Theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về cách pha chế nước rửa...